Biết sợ từ khi có… vợ

Biết sợ từ khi có… vợ

Tôi cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng sợ. Giặc giã, nợ nần, đau ốm… tất tật đã trải qua. Vậy mà từ khi có vợ, tôi đã biết sợ.