sổ kế toán thuế

Mẫu sổ kế toán áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh từ 01/01/2022
Theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, từ ngày 01/01/2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:
      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO