Samsung sắp 'khai tử' dòng Galaxy Note?

Samsung sắp 'khai tử' dòng Galaxy Note?

Việc hợp nhất 2 dòng sản phẩm Galaxy S và Galaxy Note sẽ giúp Samsung cắt giảm chi phí nghiên cứu, tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới.