Con rắn hai đầu cực hiếm ở bang Odisha, Ấn Độ

Con rắn hai đầu cực hiếm ở bang Odisha, Ấn Độ

Con rắn được xác định là Rắn Sói, thuộc loài không có nọc độc, dài khoảng 14cm. Cả hai đầu của nó hoạt động độc lập và đây là thách thức cho những sinh vật dị dạng như vậy tồn tại trong tự nhiên.