Tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên sao Kim

Tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên sao Kim

Các nhà khoa học mới đây tuyên bố đã phát hiện ra một phân tử hiếm trong các đám mây của Sao Kim, cho thấy sự tồn tại của các vi khuẩn sống có thể phát triển mạnh trong môi trường không có ôxy cao.