Căn nhà cổ tuyệt đẹp của đại gia nghệ sĩ giấu tên

Căn nhà cổ tuyệt đẹp của đại gia nghệ sĩ giấu tên

Căn nhà này được một nghệ sĩ đại gia tên H. xây dựng theo phương thức "kiến tha lâu đầy tổ". Từ những cây cột kèo, thanh vát giường, miếng mái ngói ... cũng được anh thu thập nhiều năm mới đủ để hoàn thiện ngôi nhà.