Robot khổng lồ Gundam ở Nhật Bản

Robot khổng lồ Gundam ở Nhật Bản

Nhà máy Gundam Yokohama của Nhật Bản tiếp tục thử nghiệm robot hình người 18 mét RX-78-2 Gundam từ bộ anime nổi tiếng. Đoạn video tua nhanh cho thấy cỗ máy khổng lồ từ từ giơ tay, quỳ xuống đất, thậm chí còn giơ một ngón tay lên.