Thứ Bảy, 06/03/2021, 00:39 (GMT+7) | Điểm tin:
Microsoft chặn tính năng 'reply-all' để tránh bão email

Microsoft chặn tính năng 'reply-all' để tránh bão email

Microsoft đang triển khai tính năng mới, chặn “reply-all” trong Office 365 và Exchange Online. Tính năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn các cơn bão email đổ bộ không cần thiết vào hộp thư đến của người dùng.