Tết Trung thu ở Việt Nam có từ bao giờ?

Tết Trung thu ở Việt Nam có từ bao giờ?

Dù không thể nói chính xác Tết Trung thu có ở Việt Nam khi nào, nhưng cảnh mừng tiết trăng tròn giữa thu đã hiện diện mấy nghìn năm trước trên trống đồng Ngọc Lũ.