Theo dõi Việt Báo trên

Quảng Ngãi: Đến năm 2025, xử lý sạt lở các khu vực xung yếu ảnh hưởng đến người dân

Võ Hà| 16/11/2021 17:09

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Đề án đề ra mục tiêu chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển; điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, bờ biển. Phấn đấu đến năm 2023 cơ bản hoàn thành bản đồ về hiện trạng sạt lở, công trình phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, lòng sông, bờ biển, giảm thiểu tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở; phấn đấu đến năm 2023 các khu dân cư ven sông, ven biển ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở.

Quảng Ngãi là địa phương có nhiều điểm sạt lở bờ sông, bờ biển

Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà cửa tại khu vực ven sông, ven biển. Chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng - điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống để điều, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông, ven biển; đến năm 2030, hoàn thành việc chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa sông, ven biển có diễn biến xói, bồi phức tạp.

Quảng Ngãi phấn đấu đến 2025 cơ bản xử lý xong các điểm sạt lở xung yếu

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Đề án đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp như: Nghiên cứu, rà soát, xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức và người dân về phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển; đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và tổ chức quan trắc, giám sát, nghiên cứu và cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển,...

Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực ven biển, ngăn chặn triệt để khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở; quản lý chặt chẽ vùng đất ven sông, ven biển không để xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, ven biển làm tăng nguy cơ sạt lở, bị rủi ro do sạt lở.

Chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông, suối và vùng ven biển. Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, gắn với ổn định sinh kế cho người dân; di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm; từng bước sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định cư, ổn định đời sống cho người dân,...

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Đến năm 2025, xử lý sạt lở các khu vực xung yếu ảnh hưởng đến người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO