Tướng Mỹ lo 'nguy cơ gia tăng' từ Iran

Tướng Mỹ lo 'nguy cơ gia tăng' từ Iran

Sau gần một năm Washington không kích giết chết một chỉ huy quân sự nổi tiếng Iran, 'vẫn còn đó nguy cơ gia tăng của một mối đe dọa từ Iran' nhằm vào các lợi ích Mỹ ở Trung Đông.