Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định, phát triển, hội nhập thành công

Cộng đồng người Việt - Ngày đăng : 14:49, 29/11/2022

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Uỷ ban) đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị phục vụ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị Quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban cho biết, hiện có khoảng hơn 5,3 triệu người sinh sống, học tập, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và công tác đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Đại hội Đảng XIII nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà cho biết, cộng đồng sẽ tiếp tục lớn mạnh, tăng nhanh về số lượng, mở rộng hơn về địa bàn cư trú và có sự thay đổi về thành phần. Do đó, các khó khăn của cộng đồng kiều bào về địa vị pháp lý, năng lực hội nhập, tình trạng phạm tội ở nước sở tại tiếp tục là các vấn đề trọng điểm cần được quan tâm, giải quyết.

Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định, phát triển, hội nhập thành công
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Thanh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cho biết, MTTQVN quan tâm tới việc phát huy vai trò của các kênh thông tin của kiều bào, vai trò của các cá nhân kiều bào tiêu biểu, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, MTTQVN lựa chọn các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQVN các khóa trong đó, khóa VII: 15 người, khóa VIII, khóa IX: 17 người.

Theo ông Đặng Thanh Phương, trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Thu hút thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hội đoàn

Theo bà Trần Thị Thu Hương, Phó Ban tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ - Đoàn thể, Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, cho biết thời gian tới cần chú trọng vận động những kiều bào là đảng viên, kiều bào nòng cốt, có uy tín, ảnh hưởng tham gia ban chấp hành và tích cực đóng góp cho công tác hội đoàn... Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, vận động để thu hút thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hội đoàn, tạo dựng đội ngũ lãnh đạo hội đoàn kế cận.

Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định, phát triển, hội nhập thành công
Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Phạm Quang Hiệu cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu mới, từ góc độ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao thấy rằng cần thiết có Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở kế thừa, phát huy những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết 23, đồng thời cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII về công tác đại đoàn kết dân tộc và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, phát triển, hội nhập thành công ở sở tại và hướng về quê hương đất nước, đóng góp phù hợp theo khả năng, thế mạnh của mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định, phát triển, hội nhập thành công
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Trên cơ sở mục tiêu và quan điểm nêu trên, theo Chủ nhiệm Phạm Quang Hiệu công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần đẩy mạnh thực hiện hai nhóm nhiệm vụ. Theo đó, là nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ, nhóm nhiệm vụ về vận động. Cụ thể như: tăng cường các biện pháp tổng thể, lâu dài hỗ trợ và chăm lo đời sống người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn; Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân; Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện và thu hút kiều bào về nước đóng góp....

Tổng kiều hối đạt khoảng 187 tỷ USD

Tính đến hết năm 2021, có 376 dự án của kiều bào đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và hàng nghìn doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào. Kiều hối liên tục tăng, năm 2021 đạt 18,1 tỷ USD2, tăng 5,2% so với năm 2020; đưa tổng kiều hối từ năm 2003 - 2021 đạt khoảng 187 tỷ USD.

Phạm Lý