Văn phòng đại diện có được lập hồ sơ để NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Tư vấn luật - Ngày đăng : 14:00, 27/05/2022

Chúng tôi làm việc tại Văn phòng đại diện của một công ty tại TPHCM. Xin hỏi, chúng tôi có được lập hồ sơ để NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Bạn đọc có email tonytranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Theo công văn số 326/CVL-TTLĐ ngày 19/5/2022 của Cục trưởng Cục Việc làm Bộ LĐTBXH trả lời cho Sở LĐTBXH TPHCM, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thì chỉ có “doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh” mới thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 08/202L/QĐ-TTg.

Như vậy, các loại hình còn lại không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, gồm: Văn phòng đại diện; cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập; Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật... thì người lao động không thuộc đối tượng hỗ trợ của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

nam dương