Làm việc dưới 1 tháng có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Tư vấn luật - Ngày đăng : 07:30, 06/05/2022

Bạn đọc có email thuytrang32XXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do đặc thù công việc, công ty tôi có thuê một số người chỉ làm việc dưới 1 tháng. Xin hỏi, các lao động này có cần tham gia bảo hiểm xã hội không?

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc thì người lao động tham gia BHXH bắt buộc gồm:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức; d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; e) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; g) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty thuê người lao động làm việc trong thời hạn dưới một tháng thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người đó.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu phương