Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Xã hội - Ngày đăng : 14:59, 26/04/2022

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã họp Kỳ thứ 7 xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu đã bầu ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Lê Xuân Tiến sinh năm 1972; trình độ chuyên môn Đại học Tài chính; quê ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

Được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên khóa mới, ông Lê Xuân Tiến cho biết sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục cùng tập thể đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Khuê, do chuyển công tác khác./.