36 triệu người dân có thể dùng Căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế

Cuộc sống số - Ngày đăng : 20:18, 02/04/2022

Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp 36 triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế lên Căn cước công dân gắn chip phục vụ người dân, cơ quan y tế xác thực thông tin công dân khi tham gia khám, chữa bệnh.

Trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an vừa cho biết, kiến nghị của cử tri về việc sớm cho phép sử dụng Căn cước công dân có gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám, chữa bệnh BHYT đã và đang được 2 bộ Công an, Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện, góp phần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Cụ thể, theo Bộ Công an, trên cơ sở xây dựng thành công dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tích hợp 36 triệu dữ liệu thẻ BHYT lên thẻ Căn cước công dân gắn chip để phục vụ người dân và cơ quan y tế xác thực thông tin công dân khi tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm chính xác, thuận tiện.

36 triệu người dân có thể dùng Căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế
Thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip, BHXH Việt Nam đã và đang phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (Ảnh minh họa: moh.gov.vn)

Trước đó, vào ngày 28/2, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip. Theo hướng dẫn này, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế cùng các các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có Căn cước công dân gắn chip tích hợp mã thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID.

Cụ thể, cơ sở khám chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

Đối với người bệnh đã được cấp Căn cước công dân có gắn chip, trường hợp khi kiểm tra Căn cước công dân(quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành; đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi KCB BHYT kể từ lần sau bằng Căn cước công dân gắn chip hoặc bằng ứng dụng VNEID.

Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT, cơ sở khám chữa bệnh giải thích để người bệnh biết tình trạng của thẻ BHYT trên Căn cước công dân chưa thể thực hiện được; và thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành - xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh.

Với người bệnh chưa được cấp Căn cước công dân gắn chip, tiếp tục tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành - xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an vận hành chính thức từ ngày 1/7/2021. Ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Một mục tiêu cụ thể của Đề án 06 trong năm 2022 là bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ BHYT.

Vân Anh