Thái Nguyên mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Xã hội - Ngày đăng : 09:45, 31/03/2022

Với mục đích thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, Thái Nguyên đã cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 1227/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai Công văn số 497/BVHTTDL-VHCS ngày 18/2/2022 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới.

Thái Nguyên mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường - 1

Tỉnh Thái Nguyên đã cho phép các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới (Ảnh minh họa).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới theo thẩm quyền, cùng với các quy định hiện hành và tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh căn cứ chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương phối hợp hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch trước khi tổ chức hoạt động trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường; kiểm tra, giám sát các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong quá trình mở cửa lại, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch theo quy định.

Các chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm hướng dẫn của địa phương về các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch lây nhiễm dịch tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường. Đối với người tham gia dịch vụ cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm phòng vaccine đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có triệu chứng mắc Covid-19...

Nguyễn Trường