Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Pháp luật - Ngày đăng : 18:16, 28/01/2022

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh hỏi: Trước đây tôi ở TP.HCM, tôi lĩnh trợ cấp mất sức lao động và bảo hiểm y tế do UBND cấp cho tôi. Nhưng cuộc sống tôi khó khăn tôi nên thuê nhà ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Bây giờ tôi muốn trợ cấp bảo hiểm y tế tôi phải làm sao?

Luật sư Hoàng Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng như sau:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 (sau đây gọi là Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định về đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

1. Thành phần hồ sơ

1.1. Người tham gia

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2. Đơn vị; UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Phòng/Tổ chế độ bảo hiểm xã hội:

Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS); Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ) đối với đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Khoản 3 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

3. Người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

3.1. Kê khai hồ sơ: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 25, Khoản 4 Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

a) Người tham gia do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế: nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế: nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

b) Người tham gia do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế: nộp hồ sơ cho UBND xã.

Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

c) Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường.

d) Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3.2. Đóng tiền:

- Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế: Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo phương thức đăng ký hoặc qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

- Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường.

3.3. Nhận kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, bạn có thể yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các quy định nêu trên. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với UBND xã hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đăng ký tạm trú để được hướng dẫn cụ thể.

Minh Hương