Sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đào tạo, cung ứng nhân lực chất lượng cao

Giáo dục - Ngày đăng : 11:44, 10/01/2022

Nguồn nhân lực hiện nay là yếu tố cạnh tranh cốt lõi của một quốc gia, của tổ chức và mỗi doanh nghiệp. Năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhân lực. 

Đó là khằng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tại lễ ký kết về tăng cường hợp tác để triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho xã hội của Bộ GD&ĐT với gần 20 đơn vị thuộc Bộ ngành, Tập đoàn, doanh nghiệp.

Cũng tại lễ ký kết, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đặt vấn đề: "Hiện nay xã hội, các nhà quản lý, doanh nghiệp luôn đặt ra câu hỏi: Liệu ngành học này học xong 4-5 năm thì có việc làm không, cơ hội phát triển thế nào, nhu cầu của xã hội ra sao? Doanh nghiệp thì đặt câu hỏi là chất lượng đào tạo của từng trường ra sao? Cơ quan quản lý cũng cần biết nhu cầu của từng lĩnh vực, ngành chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp thế nào?".

nhan-luc2.jpeg
Các đại biểu tại lễ ký kết

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, thống kê được tỷ lệ sinh viên có việc làm của từng lĩnh vực, ngành, trường cũng như đánh giá của doanh nghiệp đối với nhu cầu tuyển dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp.

Để làm được việc này, theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT thì rất cần sự tham gia hợp tác của các bên liên quan, trong đó có cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu tuyển dụng và cơ quan quản lý khác để cùng phối hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu. Với những công nghệ mới ngày nay cùng hệ thống thu thập dữ liệu của Bộ GD&ĐT, các trường, Bộ ngành khác thì việc này khả thi.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực cho biết thời gian tới, trung tâm sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ quan trọng như áo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp; báo cáo dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội, dự báo phát triển các chương trình đào tạo, ngành đào tạo.

nhan-luc1.jpeg
Ảnh minh họa

Đồng thời triển khai các hoạt động đào tạo, giáo dục hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng tiếng Anh, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kết nối thị trường lao động ngoài xã hội với quy mô gần 900.000 doanh nghiệp để bố trí thực tập cho sinh viên, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp; đào tạo lại theo nhu cầu của các doanh nghiệp...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã liên hệ, kết nối với một số đơn vị thuộc các Bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp để trao đổi, thống nhất hợp tác triển khai các hoạt động liên quan về hỗ trợ đào tạo, cung ứng nhân lực, giáo dục hướng nghiệp, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên, thực tập của sinh viên và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp...

MINH AN