Tổng Bí thư: Đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng

Xã hội - Ngày đăng : 12:27, 05/01/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng được xã hội quan tâm.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Chính phủ, diễn ra sáng nay (5/1).

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, chúc mừng và cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu, kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2021. Kết quả này đã góp phần đưa đất nước ta vượt qua thách thức hết sức to lớn, nặng nề chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, tiếp tục làm rạng rỡ tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, do hậu quả nặng nề bởi đợt dịch lần thứ 4 gây ra, tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 chỉ  đạt 2,58%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 6%.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những yếu kém và vượt qua những khó khăn thách thức, Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung sâu sắc, kỹ lưỡng, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đánh giá tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để thời gian tới làm tốt hơn nữa.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương Đảng đã có Kết luận, Quốc hội đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định rõ các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp; tập trung ưu tiên thực hiện chương trình tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 đã được ban hành để sớm thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine, nhanh chóng bao phủ cơ bản 2 mũi cho người được phép tiêm chủng vaccine.

Bảo đảm đủ vaccine, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của người dân trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thực hiện đồng bộ; thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao; chủ động, tích cực, làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại.

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng - 2

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

"Phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, quyết định của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm" - Tổng Bí thư lưu ý.

Trong năm 2020-2021 vừa qua và năm 2022-2023 tới đây, cùng với toàn thế giới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt với "kẻ thù vô hình là Covid-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa; Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thì tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường".

Tại Hội nghị, sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Tổng Bí thư bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng rằng, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân thêm sức mạnh nội sinh để cả nước phấn đấu đạt được kết quả to lớn hơn nữa trong năm 2022 và thời gian tới.

"Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi, phát triển; xã hội trật tự, kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị ổn định; nhân dân bình an và hạnh phúc" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguyễn Dương