Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre kí kết hợp tác với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

Người Việt bốn phương - Ngày đăng : 11:07, 17/12/2021

Ngày 17/12, tại Bến Tre, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre đã ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo văn bản kí kết, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre đã nhất trí thiết lập quan hệ phối hợp để tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân tỉnh Bến Tre, TP.HCM với nhân dân các nước.

Phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, nghiên cứu, hội thảo, hội nghị, tổ chức tọa đàm và các sự kiện có liên quan về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, các nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre kí kết hợp tác với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre đã ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thực hiện vai trò cầu nối giới thiệu những cá nhân, tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài có khả năng hợp tác, đầu tư đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội; tiếp xúc, phối hợp với các ngành, các cấp, các đơn vị thuộc tỉnh Bến Tre và TP.HCM khi có nhu cầu hoặc ngược lại.

Phối hợp cùng thực hiện các hoạt động khác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài mà hai bên cùng quan tâm và theo chỉ đạo của lãnh đạo hai địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre sẽ thúc đẩy trao đổi, phối hợp với nhau thông qua các hình thức: Tổ chức các chuyến công tác do Lãnh đạo hai bên dẫn đầu để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc thực hiện các chính sách, hoạt động về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài. Cung cấp, chia sẻ thông tin trực tuyến hoặc qua trang thông tin điện tử. Giới thiệu hỗ trợ nhân lực tham gia phối hợp nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo...

Phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu nhân dân có mời các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, các nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài để góp ý các vấn đề về học thuật, khoa học, giáo dục, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước nói chung và hai địa phương nói riêng.

Hằng năm, hai bên thống nhất chủ đề nội dung phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện và được cụ thể hóa bằng những văn bản riêng (kế hoạch) trong đó đề ra các nội dung, tài chính, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên và sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đồng thời thống nhất các nội dung phối hợp đưa vào kế hoạch trọng tâm cho năm tiếp theo. Cuối năm 2025, hai bên sẻ tổng kết chương trình phối hợp này và cùng xây dựng cho giai đoạn tiếp theo.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre hy vọng rằng việc ký kết sẽ mở ra một trang mới cho quan hệ của hai cơ quan. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả khả quan qua việc phát huy mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy, cầu nối đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần cùng xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phát triển bền vững và hạnh phúc.

Phạm Lý