Cả gia đình bà Đặng Thị Ngọc Ánh đều thuộc diện được hỗ trợ

Pháp luật - Ngày đăng : 10:02, 03/12/2021

Gia đình bà Đặng Thị Ngọc Ánh (phường 6, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) là hộ cận nghèo. Bố của bà Ánh chạy xe ôm truyền thống, mẹ bà rửa chén bát thuê và bà làm phục vụ tại quán ăn.
Khi tỉnh Bến Tre áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gia đình bà Ánh mất nguồn thu nhập. Gia đình bà Ánh đã nộp 3 giấy đề nghị hỗ trợ dành cho người lao động không có hợp đồng lao động nhưng đến nay chưa được hồi âm. Bà Ánh hỏi, khi nào gia đình sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND phường 6 rà soát trường hợp của bà Ánh. Qua xác minh, gia đình của bà Ánh có các thành viên gồm: Ông Đặng Thanh Châu (cha bà Ánh) chạy xe ôm; bà Nguyễn Thị Châu (mẹ bà Ánh) làm thuê ở quán phở; bà Đặng Thị Ngọc Ánh làm thuê ở quán mì cay.

Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì công việc chạy xe ôm, phục vụ quán ăn thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Đối với trường hợp của ông Đặng Thanh Châu và bà Đặng Thị Ngọc Ánh, UBND phường 6 đã xét duyệt và trình UBND TP. Bến Tre thẩm định, phê duyệt. Hiện tại, UBND phường 6 đã cấp phát kinh phí hỗ trợ 1.500.000 đồng/người đối với ông Châu và bà Ánh theo quy định.

Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Châu, UBND phường 6 đã xét duyệt và trình UBND TP. Bến Tre thẩm định, phê duyệt. Khi nào nhận được kinh phí hỗ trợ sẽ thông báo đến bà Châu.

Chinhphu.vn