Vĩnh Long nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên mức nguy cơ cao

Xã hội - Ngày đăng : 15:39, 28/11/2021

Ngày 28/11, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao). Thời gian áp dụng từ 30/11/2021.
UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao). Thời gian áp dụng từ 30/11/2021.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh công bố cấp độ dịch cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

Tính từ 1/1/2021 đến 7 giờ ngày 28/11/2021 Vĩnh Long có 9.764 ca nhiễm đã công bố (14 ca nhập cảnh; 9.750 ca cộng đồng). Trong đó, từ 18 giờ ngày 27/11 đến 7 giờ ngày 28/11, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 399 trường hợp nghi nhiễm.

Danh sách cấp độ dịch COVID- 19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế cập nhật ngày 28/11/2021:Thành phố Vĩnh Long, Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn cấp độ 3; huyện Bình Tân cấp độ 2; Thị xã Bình Minh cấp độ 4.

Thành phố Vĩnh Long:Phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, Tân Hội cấp 4. Phường Tân Hòa cấp 3. Phường 9, Trường An, Tân Ngãi cấp 2.

Huyện Long Hồ:Xã An Bình, Long Phước, Lộc Hòa, Thanh Đức cấp 4. Thị trấn Long Hồ, Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Đức, Phú Quới, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thạnh Quới cấp 3. Xã Long An cấp 2.

Huyện Mang Thít:Chánh An, Long Mỹ cấp 4. Thị trấn Cái Nhum, Bình Phước, Nhơn Phú cấp 3. Xã An Phước, Mỹ An, Mỹ Phước, Tân An Hội cấp 2. Tân Long, Tân Long Hội cấp 1.

Huyện Vũng Liêm:Xã Hiếu Nhơn, Hiếu Thành cấp 4. Hiếu Nghĩa, Hiếu Phụng , Hiếu Thuận, Quới An, Tân An Luông, Trung Hiệp cấp 3. Thị trấn Vũng Liêm, Quới Thiện, Tân Quới Trung, Trung Hiếu, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Thành, Trung Thành Tây cấp 2. Xã Thanh Bình, Trung An, Trung Chánh, Trung Thành Đông cấp 1.

Huyện Tam Bình:Xã Loan Mỹ, Long Phú, Song Phú cấp 4. Xã Mỹ Thạnh Trung, Phú Thịnh, Tân Phú, Tường Lộc cấp 3. Thị trấn Tam Bình, Hòa Thạnh, Mỹ Lộc, Ngãi Tứ, Phú Lộc, Tân Lộc cấp 2. Xã Bình Ninh, Hậu Lộc, Hòa Lộc, Hòa Hiệp cấp 1.

Huyện Trà Ôn:. Xã Phú Thành, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Trà Côn cấp 4. Thị trấn Trà Ôn, Thới Hòa cấp 3. Xã Hòa Bình cấp 2. Xã Hựu Thành, Lục Sĩ Thành, Nhơn Bình, Tích Thiện, Thuận Thới, Vĩnh Xuân, Xuân Hiệp cấp 1.

Thị xã Bình Minh:Phường Cái Vồn, Đông Thuận, Thành Phước, Đông Bình, Đông Thạnh, Đông Thành, Mỹ Hòa, Thuận An cấp 4.

Huyện Bình Tân:Xã Thành Trung cấp 4. Xã Tân An Thạnh, Tân Bình, Tân Lược, Thành Lợi cấp 3. Thị trấn Tân Quới, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Tân Hưng, Tân Thành cấp 2./.