Phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

Giáo dục - Ngày đăng : 19:51, 12/11/2021

GD&TĐ - Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN, phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.
Phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 8/11/2021). Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Cụ thể danh mục tạp chí (DMTC) như sau:

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021Xem tại đây.

2.DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ họcnăm 2021Xem tại đây.

3.DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lựcnăm 2021Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tinnăm 2021Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược họcnăm 2021Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoánăm 2021Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tảinăm 2021Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục họcnăm 2021Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩmnăm 2021Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninhnăm 2021Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sựnăm 2021Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏnăm 2021Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngànhKinh tếnăm 2021Xem tại đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngànhLuật họcnăm 2021Xem tại đây.

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngànhLuyện kimnăm 2021Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngànhNgôn Ngữ họcnăm 2021Xem tại đây.

17. DMTCHội đồng giáo sư liên ngànhNông nghiệp - Lâm nghiệpnăm 2021Xem tại đây.

18. DMTCHội đồng giáo sư ngành Sinh họcnăm 2021Xem tại đây.

19. DMTCHội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc họcnăm 2021Xem tại đây.

20. DMTCHội đồng giáo sư ngànhTâm lý họcnăm 2021Xem tại đây.

21. DMTCHội đồng giáo sư ngànhThuỷ lợinăm 2021Xem tại đây.

22.DMTCHội đồng giáo sư ngànhToán họcnăm 2021Xem tại đây.

23. DMTCHội đồng giáo sư liênngànhTriết học - Xã hội học - Chính trị họcnăm 2021Xem tại đây.

24. DMTCHội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -Thể dục thể thaonăm 2021Xem tại đây.

25. DMTCHội đồng giáo sư ngành Văn họcnăm 2021Xem tại đây.

26. DMTCHội đồng giáo sư ngànhVật lýnăm 2021Xem tại đây.

27. DMTCHội đồng giáo sư ngànhXây dựng - Kiến trúcnăm 2021Xem tại đây.

28. DMTCHội đồng giáo sư ngànhY họcnăm 2021 Xem tại đây.

Hải Bình