Video: Apple để tồn tại hai lỗi bảo mật trên iPhone suốt nhiều tháng

Bảo mật - Ngày đăng : 10:53, 06/11/2021

iPhone đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bảo mật lớn nhất trong một thập kỷ. Điều đáng lo ngại hơn là phản ứng của Apple trong việc này.

Thanh Long