Giáo viên trường chuyên biệt nghỉ hè có được phụ cấp trách nhiệm?

Xã hội - Ngày đăng : 09:02, 28/10/2021

Bà Đoàn Thị Thúy Hằng (Gia Lai) hỏi, trong thời gian nghỉ hè 2 tháng, học sinh không đi học, giáo viên dạy tại trường phổ thông dân tộc bán trú có được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3 hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Như vậy, trong thời gian nghỉ 2 tháng hè, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiếu.

Chinhphu.vn