Đã có Nghị định 93/2021 về kêu gọi, sử dụng tiền từ thiện

Tư vấn luật - Ngày đăng : 17:18, 27/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bênh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bênh hiểm nghèo.

Theo đó, quy định về kêu gọi, vận động đóng góp tự nguyện như sau:

Nghị định 93/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/12/2021 và thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP

Châu Thanh

Châu Thanh