Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell phòng Covid-19

Tin Y tế - Ngày đăng : 22:32, 29/09/2021

Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc

Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định 1639 về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

nguoi-ha-noi-di-tiem-vac-xin-vero-cell-8.jpg
Người Hà Nội đi tiêm vắc xin Vero Cell. Ảnh: Phạm Hải

Theo đó, Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.