WHO phục hồi điều tra đại dịch Covid-19, Tây Âu đón tin xấu

Tin Y tế - Ngày đăng : 13:02, 27/09/2021

Trước cảnh báo của các chuyên gia, WHO đã nhanh chóng khôi phục việc điều tra nguồn gốc đại dịch.