Thường trực Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chính trị - Ngày đăng : 16:58, 25/09/2021

Sáng 25/9, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ sau Đại hội đến nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận Vĩnh Phúc là điển hình thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, quyết liệt trong hành động, tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc; 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 6 nhóm nhiệm vụ; 100% các đồng chí Tỉnh ủy viên đều xây dựng Chương trình hành động riêng của từng cá nhân để cụ thể hóa nghị quyết; thể chế hóa bằng 3 nghị quyết, 4 đề án, 2 quy định; thí điểm giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị bằng sản phẩm.

Tỉnh cũng kiểm soát thành công dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe của nhân dân; không có doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng nào phải đóng cửa…

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ nay đến hết năm 2021, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành xây dựng 2 Nghị quyết, 4 Đề án, sửa đổi, bổ sung 2 Quy định về công tác cán bộ và thí điểm việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt các điều kiện đầu vào cho sản xuất kinh doanh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận trong bức tranh chung do tác động của dịch COVID-19, Vĩnh Phúc là điển hình trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, đẩy nhanh việc học tập nghị quyết và triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống; quá trình thực hiện nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tập trung quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung vào tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, bảo đảm cả hệ thống hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đánh giá cán bộ qua sản phẩm; khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tốt công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị tốt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch.

Tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực; duy trì kết quả tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2021. Cùng với đó cần quan tâm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Theo TTXVN