Ngân sách có thêm 14.620 tỉ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 07:10, 23/09/2021

Số tiền 14.620 tỉ đồng phát sinh từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 sẽ được dùng để chi cho phòng, chống dịch Covid-19.  
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét tời trình của Chính phủ về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

Theo đó, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; rà soát các nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc tiết kiệm triệt để, cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết hoặc không triển khai do dịch bệnh Covid-19. Tổng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 14.620 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trung ương phải chi khoảng 36.000 - 40.000 tỉ đồng để mua vaccine và chi cho công tác phòng chống dịch.

Để bảo đảm nguồn kinh phí, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14.620 tỉ đồng từ nguồn nêu trên để chi cho công tác phòng chống dịch, trong đó, tập trung cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, do đây là các địa phương đang phải lo toàn bộ kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, giao Chính phủ xử lý nguồn lực dự phòng này để ưu tiên chống dịch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./.

Đồng Tiến