Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh đầu tiên tổ chức trực tuyến

Xã hội - Ngày đăng : 08:50, 17/09/2021

Ngày 16/9, tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Đây là đại hội điểm Hội LHPN cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức bằng hình thức trực tuyến, có sự tham gia của đại diện Hội Phụ nữ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng Hội Phụ nữ Công an nhân dân, Hội Phụ nữ Quân đội nhân dân, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại hơn 80 điểm cầu với gần 700 đại biểu theo dõi.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Sơn La

Tại Sơn La, 250 đại biểu chính thức đại diện cho 241.000 phụ nữ trong tỉnh trực tiếp dự Đại hội. Hội Phụ nữ các cấp tham dự tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La khóa XII Bùi Thị Thủy, các đại biểu đã nghe Báo cáo Chính trị của Hội LHPN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Thường trực Hội LHPN tỉnh Sơn La trình bày.

Báo cáo nêu bật những thành tựu mà các hội viên Hội LHPN tỉnh Sơn La đạt được trong 5 năm qua, trong đó nhấn mạnh việc phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tích cực xóa đói nghèo; đào tạo nghề cho phụ nữ, xây dựng và duy trì các mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn…

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, Báo cáo nhấn mạnh Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Vận động hội viên phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo; tham gia học nghề, chuyển đổi nghề phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh Hội Phụ nữ cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các chương trình, đề án của tỉnh, xác định những nội dung phù hợp để tập trung triển khai thực hiện, đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… Thường xuyên thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân với phụ nữ các tỉnh Bắc Lào, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Sơn La khóa XIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức trong thời gian tới.

BT