Thêm giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Chính trị - Ngày đăng : 17:41, 16/09/2021

Ngày 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnhviệc xem xét, đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 là cần thiết

Năm 2021: Dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệpkhoảng 140 nghìn tỷ đồng

Lý giải về sự cần thiết bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tại phiên họp cho biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam (đầu năm 2020) gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế-xã hội trong nước, Chính phủ đã theo dõi sát diễn biến thực tế, thu thập, tổng hợp các giải pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật hiện hành để kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội quyết định cũng như ban hành theo thẩm quyền các chính sách về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách ban hành trong năm 2020 là khoảng 129 nghìn tỷ đồng.

Sang năm 2021, nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình UBTVQH ban hành, đồng thời Chính phủ ban hành theo thẩm quyền để tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ. Dự kiến thực hiện các giải pháp này trong năm 2021, doanh nghiệp, người dân được hỗ trợ với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí vào khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cũng đã được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, với tổng kinh phí ước tính trên 26 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, việc xem xét, đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 là cần thiết.

Theo đó, Chính phủ đã đề xuất các giải pháp hỗ trợ cụ thể về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế giá trị gia tăng... Theo tính toán chung, các giải pháp đã được UBTVQH, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải pháp như đề xuất thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2021 vào khoảng 140 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá cao giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp của Chính phủ

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách (TCNS) nhất trí cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 như Tờ trình của Chính phủ trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh và cụ thể hóa các giải pháp ứng phó với tình hình dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Theo quy định tại Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc miễn, giảm thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, để ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30, giao Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định trước khi thực hiện đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh UBTVQH đánh giá cao Chính phủ trong triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 30 của Quốc hội, đồng thời, thống nhất ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.

UBTVQH cũng thống nhất với các nhóm chính sách theo Tờ trình của Chính phủ và đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này để hoàn chỉnh các nội dung trên.

Trên cơ sở xem xét cụ thể các vấn đề nêu trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS, 100% thành viên UBTVQH có mặt biểu quyết tán thành việc ban hành Nghị quyết về một số giải pháp trong miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban TCNS chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Bộ Tài chính khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết xin ý kiến UBTVQH và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1/10/2021./.

Nguyễn Hoàng