Nền tảng ứng dụng thống nhất hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn

Ảnh - Ngày đăng : 12:38, 16/09/2021

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Y tế phát triển nền tảng khai báo y tế điện tử của Thành phố (“Y tế HCM”) thành nền tảng ứng dụng thống nhất phục vụ người dân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thí điểm tại Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.
Nền tảng ứng dụng thống nhất hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn. Ảnh: HCDC

Theo HCDC