Khuyến cáo dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho F0

Sức khỏe - Ngày đăng : 09:28, 14/09/2021

Những khuyến cáo và thực đơn sau đây là những tham khảo cần biết cho F0 tại nhà cũng như khu cách ly.
to-roi-covid-19.jpg
Khuyến cáo dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho F0
to-roi-covid-19-2.jpg
Thực đơn tham khảo tại nhà và khu cách ly cho F0

VB (tổng hợp)