Bản đồ thông tin Covid-19 của Bình Dương ở đâu?

Cuộc sống số - Ngày đăng : 12:25, 06/09/2021

Với bản đồ thông tin Covid-19 của Bình Dương, người dân có thể cập nhật thông tin vùng xanh, vùng đỏ trên toàn tỉnh. Người dân cũng có thể xem riêng từng huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

Thời gian qua, nhiều tỉnh thành đã đưa vào sử dụng bản đồ thông tin dịch tễ trên địa bàn, trong đó Bình Dương cũng triển khai bản đồ thông tin Covid-19 của tỉnh. Bản đồ sẽ hỗ trợ người dân theo dõi diễn biến các ca nhiễm một cách trực quan thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet.

Từ ngày 6/9, Bình Dương bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội đối với 4 huyện "vùng xanh" phía bắc, mặc dù vậy số lượng ca nhiễm của tỉnh vẫn ở mức cao, tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Điều đó khiến bản đồ thông tin Covid-19 càng trở nên quan trọng.

Bản đồ thông tin Covid của Bình Dương

Bản đồ thông tin Covid-19 của Bình Dương đặt tại địa chỉ thongtincovid.binhduong.gov.vn. Ở đó người dân có thể cập nhật thông tin vùng xanh, vùng đỏ trên toàn tỉnh. Người dân cũng có thể xem riêng từng huyện/quận.

Bản đồ thông tin Covid-19 của Bình Dương ở đâu?
Ở bản đồ thông tin Covid-19 của Bình Dương, người dân có thể cập nhật thông tin vùng xanh, vùng đỏ trên toàn tỉnh. Người dân cũng có thể xem riêng từng huyện/quận.

Kéo xuống phía dưới, người dân có thể xem các biểu đồ tình hình dịch, và cũng có thể chọn xem riêng từng huyện/quận. Hãy chuyển sang trang 2 để cập nhật tình hình tiêm vắc xin.

Bản đồ thông tin Covid-19 của Bình Dương ở đâu?
Kéo xuống phía dưới, người dân có thể xem các biểu đồ tình hình dịch, và cũng có thể chọn xem riêng từng huyện/quận. Hãy chuyển sang trang 2 để cập nhật tình hình tiêm vắc xin.

Anh Hào