Chương trình hành động của tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Xã hội - Ngày đăng : 16:33, 24/08/2021

Trình bày chương trình hành động, ông Phan văn Mãi, tân Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh sẽ kiên trì hành động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của TP.

Ngày 24/8, HĐND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) bàn một số nội dung quan trọng như công tác nhân sự của UBND TP; thông qua một số tờ trình của Thường trực HĐND TP; thông qua một số tờ trình của UBND TP.

Tại kỳ họp, với 87/89 phiếu tán thành, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM được HĐND TP.HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chương trình hành động của tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - 1

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Trình bày chương trình hành động trước HĐND TP.HCM, ông Mãi khẳng định, sẽ luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và những điều Đảng viên không được làm.

Ông Mãi cũng cho biết, bản thân sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không cơ hội, vụ lợi, sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi quần chúng, luôn tiếp thu lắng nghe ý kiến trên tinh thần cầu thị, không bảo thủ, định kiến, gương mẫu, cẩn trọng trong sinh hoạt, công tác và quan hệ xã hội.

"Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương và luôn có ý thức giữ gìn, thể hiện sự nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực phát huy trí tuệ tập thể, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa từ TP cho đến các cơ sở. Kiên trì hành động vì lợi ích của nhân dân thành phố vì sự phát triển của TP", ông Mãi nói.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ là Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Mãi cho biết, bản thân sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP theo luật định, tiếp tục kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch UBND TP được trình bày tại kỳ họp lần thứ I, HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó tân Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước mắt tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết 86 ngày 6/8/2021 của Chính phủ, Công điện 1099 ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ để cải thiện tình hình, tiến tới kiểm soát dịch; tập trung cao công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với điều kiện dịch bệnh còn kéo dài và phức tạp gắn với kiên trì, quyết liệt thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND TP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối cùng, tân Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế sách, giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực con người phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cáo chất lượng cuộc sống của nhân dân TP.

"Tôi cũng rất mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ và góp ý của đại biểu của HĐND TP, của cử tri và đồng bào TP để tôi bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng phát triển TP", ông Mãi nhấn mạnh.

Thế Quang

Thế Quang