Đến 2015 sẽ đào tạo 535.000 lao động CNTT chất lượng cao

Quân sự - Ngày đăng : 22:13, 29/05/2007

Theo dự thảo quy hoạch nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam vừa được Bộ Bưu chính viễn thông (BCVT) giới thiệu, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có hơn 80% dân số có kiến thức về CNTT và học sinh tất cả các cấp đều được học về CNTT.

QĐND Online - Theo dự thảo quy hoạch nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam vừa được Bộ Bưu chính viễn thông (BCVT) giới thiệu, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có hơn 80% dân số có kiến thức về CNTT và học sinh tất cả các cấp đều được học về CNTT. Việc đào tạo CNTT trong các trường đại học cũng sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế và sinh viên CNTT sau khi ra trường sẽ vừa có trình độ chuyên môn lẫn khả năng ngoại ngữ để tham gia vào thị trường nhân lực toàn cầu. Cụ thể là đến 2015, các trường đại học về CNTT tại Việt Nam sẽ đạt chuẩn khu vực ASEAN và 80% sinh viên ra trường sẽ đủ năng lực tham gia thị trường nhân lực toàn cầu.<_o3a_p>

Việt Nam cũng phấn đấu đến 2010, phần lớn cán bộ nhà nước từ trung ương xuống cấp tỉnh, huyện đều có kiến thức về CNTT và đến 2015, 80% lao động trong các doanh nghiệp cùng 70% dân số có thể sử dụng máy tính và các ứng dụng CNTT. Dự thảo cũng đưa ra con số đến năm 2015, cả nước sẽ đào tạo 535.000 lao động ứng dụng CNTT trong đó có 1.000 tiến sĩ, thạc sĩ cho các cơ quan Chính phủ, 22.000 giáo viên CNTT, điện tử - viễn thông cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp (trong đó có 5.000 tiến sĩ 10.000 thạc sĩ) 38.000 giáo viên CNTT cho các trường phổ thông… Về ứng dụng CNTT trong giảng dạy, mục tiêu là đến 2010, tất cả giảng viên đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, một nửa giáo viên trung học cơ sở và 30% giáo viên tiểu học phải sử dụng thành thạo máy tính; đến 2015, tất cả giảng viên, giáo viên mọi cấp đều có thể sử dụng CNTT trong giảng dạy.<_o3a_p>

Văn Phong<_o3a_p>