Ông Trần Quân được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 15:52, 10/08/2021

Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Trần Quân, Chánh văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ngày 10/8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố điều động, bổ nhiệm ông Trần Quân làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN), thay cho vị trí ông Nguyễn Đức Chi để lại.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân bày tỏ sự biết ơn tới Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo điều hành hệ thống KBNN. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân Tổng Giám đốc trước Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính và hệ thống KBNN.

Đồng thời, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân đã hứa với Lãnh đạo Bộ Tài chính không ngừng học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và cùng với tập thể Ban Lãnh đạo KBNN, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống KBNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng chúc mừng hệ thống KBNN, cá nhân ông Trần Quân được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, được đào tạo cơ bản ở trong và ngoài nước (Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ khoa học), khả năng về ngoại ngữ tốt; được tín nhiệm điều động, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc KBNN.

Đồng thời bày tỏ hy vọng ông Trần Quân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức của hệ thống KBNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động tích cực phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Trần Quân sinh năm 1983, ông giữ chức Chánh văn phòng Bộ Tài chính từ năm 2017.

Hà Duy

Hà Duy