Bài toán chia sẻ trên Youtube thu hút 17 triệu lượt xem

Giáo dục - Ngày đăng : 20:40, 07/08/2021

Bài toán này được chia sẻ trên Youtube, thu hút 17 triệu lượt xem và gần 100.000 bình luận.

Đề bài như sau: Hãy tìm kết quả cho phép tính 6 ÷ 2(1 + 2) = ?

Bài toán chia sẻ trên Youtube thu hút 17 triệu lượt xem - 1

Bài toán được trang MindYourDecisions chia sẻ, thu hút 17 triệu lượt xem và gần 100.000 bình luận.

Theo bạn, làm thế nào để giải quyết bài toán này?

(Nguồn: Zing/MindYourDecisions)

(Nguồn: Zing/MindYourDecisions)