Video: Cuộc chiến khốc liệt một mất một còn giữa hổ và báo đốm

Thế giới động vật - Ngày đăng : 17:20, 28/07/2021

Con hổ trèo lên cây rình báo đốm đang trú ẩn, sau đó nhanh chóng vồ con mồi ở khoảng cách hơn 3m. Hai bên quần thảo kịch liệt và trận chiến kết thúc nhanh chóng với kết quả là hổ tóm gọn con mồi.

Video: Cuộc chiến khốc liệt một mất một còn giữa hổ và báo đốm

Hồng Anh