Tạp chí Y Dược học thông báo triệu tập thí sinh tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Tin Y tế - Ngày đăng : 11:00, 21/07/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Tạp chí Y Dược học thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức của Tạp chí Y Dược học năm 2021.

THÔNG BÁO VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021:

PV