Tiêu Chiến thẳng tay đệ đơn kiện người dùng internet có hành vi xâm phạm nam diễn viên

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 08:33, 17/07/2021

Sau khoảng thời gian dài để nghệ sĩ hứng chịu phỉ báng, cuối cùng phía công ty cũng đã nghiêm khắc đưa ra văn bản cũng như liên tục có những động thái truy cứu trách nhiệm những kẻ đã xâm phạm danh dự, quyền lợi của Tiêu Chiến.

Mới đây, tài khoản phòng làm việc của Tiêu Chiến bất ngờ đăng tải lên weibo nội dung liên quan đến việc tố tụng một số người dùng internet như sau:

"Đối với những ngôn luận sai sự thật xúc phạm và phỉ báng Tiêu Chiến, phía chúng tôi đã ủy thác cho các công ty luật nhằm tiến hành thu thập chứng cứ và bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi phản đối tất cả hành vi phá hoại sinh thái môi trường mạng Internet. Các hành động bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước đây vẫn đang được tiến hành, tiếp theo cũng sẽ tiếp tục dùng pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ. Hy vọng mọi người tiếp tục tập trung vào chính mình, bình tĩnh, không tham gia thảo luận những sự việc không liên quan, tránh bị những kẻ ác ý châm ngòi dẫn chiến".

Phòng làm việc của Tiêu Chiến thẳng tay đệ đơn kiện người dùng internet có hành vi xâm phạm nam diễn viên

Văn bản phía luật sư:

"Văn phòng luật sư Cửu Trạch Thượng Hải (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") tiếp nhận ủy thác từ công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Trọng Hạ Chi Nguyệt - Hạ Môn (sau đây gọi tắt là "phòng làm việc Tiêu Chiến"), ủy nhiệm luật sư Trịnh Phỉ Qua truy cứu những ngôn luận sai sự thật nhằm vào Tiêu Chiến tiên sinh xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến gần đây, cùng với dư luận trên mạng phát sinh vì việc này, do đó bản tuyên bố này của luật sư được ban hành.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ do phòng làm việc Tiêu Chiến cung cấp và tình hình được phản ánh, gần đây một số lượng lớn ngôn luận sai sự thật nhằm vào Tiêu Chiến tiên sinh đã xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, chẳng hạn như các tài khoản weibo "白兰地红茶加橘皮果酱" (UID: 1855522730), "饼干盒子QMQ" (UID: 3215059353) và nhiều người dùng Weibo khác đã đăng tải nội dung sai lệch về Tiêu Chiến tiên sinh trên nền tảng Weibo. Những ngôn luận sai lệch này rõ ràng đã có tính chất xúc phạm, phỉ báng, cấu thành hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của Tiêu Chiến tiên sinh, đồng thời làm dấy nên dư luận không thỏa đáng trên mạng.

Căn cứ vào tình huống trên, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tiêu Chiến tiên sinh, đồng thời tích cực hưởng ứng hoạt động đặc biệt "Thanh lãng - Chỉnh đốn hỗn loạn trong vòng fan" do Cục quản lý thông tin mạng Trung Ương đề xướng, nay luật sư chúng tôi đại diện cho Tiêu Chiến tiên sinh trịnh trọng tuyên bố như sau:

1. Vui lòng ngay lập tức xóa bỏ, ngừng phát tán những thông tin sai lệch về Tiêu Chiến tiên sinh, dừng lại tất cả các hành vi liên quan đến việc xâm phạm danh dự và quyền lợi của Tiêu Chiến tiên sinh.

2. Đối với những người dùng Internet có hành vi liên quan đến việc xâm phạm danh dự và quyền lợi của Tiêu Chiến tiên sinh, công ty chúng tôi tiếp nhận ủy thác của Tiêu Chiến tiên sinh đã hoàn thành xác nhận bằng chứng liên quan, đồng thời sẽ ngay lập tức đệ đơn kiện lên tòa án.

3. Công ty chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình dư luận trên mạng, tiếp tục thu thập chứng cứ các hành vi xâm phạm, kiên quyết truy cứu đến cùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tiêu Chiến tiên sinh."

Phòng làm việc của Tiêu Chiến thẳng tay đệ đơn kiện người dùng internet có hành vi xâm phạm nam diễn viên
Văn bản từ phía luật sư

Như vậy, sau một khoảng thời gian dài để nghệ sĩ hứng chịu phỉ báng, phía công ty đã nghiêm khắc đưa ra văn bản cũng như liên tục có những động thái truy cứu trách nhiệm những kẻ đã xâm phạm danh dự, quyền lợi của Tiêu Chiến. Hy vọng người dùng internet ý thức hơn trong việc đưa ra phát ngôn sau sự việc này, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự của người khác.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến thẳng tay đệ đơn kiện người dùng internet có hành vi xâm phạm nam diễn viên
Tiêu Chiến

Hồng Nhung