19 bộ phim Hoa ngữ dự kiến lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ

Phim ảnh - Ngày đăng : 15:54, 10/07/2021

Dưới đây là danh sách 18 bộ phim Hoa ngữ dự kiến sẽ lên sóng trong quý 3 năm nay (từ tháng 7 đến tháng 9) của Tencent Video.

Cùng xem những bộ phim Hoa Ngữ chuẩn bị lên sóng quý 3 của Tencent:

19 bộ phim Hoa ngữ tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ

1. Tuyết Trung Hãn Đạo Hành

Diễn viên: Trương Nhược Vận, Hồ Quân, Trương Thiên Ái

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Tuyết Trung Hãn Đạo Hành

2. Thanh Trâm Hành

Diễn viên: Ngô Diệc Phàm, Dương Tử

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Thanh Trâm Hành

3. Hạo Y Hành

Diễn viên: La Vân Hi, Trần Phi Vũ

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Hạo Y Hành

4. Trùng cốc Vân Nam

Diễn viên: Phan Việt Minh, Trương Vũ Kỳ

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Trùng cốc Vân Nam

5. Trương Công Án

Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Trương Công Án

6. Em là niềm kiêu hãnh của anh

Diễn viên: Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh

7. Thành phố lý tưởng

Diễn viên: Tôn Lệ, Vu Hòa Vỹ, Triệu Hữu Đình, Dương Siêu Việt

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Thành phố lý tưởng

8. Mùa hoa rơi - Đương lúc hoa rơi

Diễn viên: Lôi Giai Âm, Viên Tuyền, Trương Nghệ Hưng

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Mùa hoa rơi - Đương lúc hoa rơi

9. Kiều Gia Nhi Nữ - Con gái nhà họ Kiều

Diễn viên: Bạch Vũ, Tống Tổ Nhi, Mao Hiểu Đồng

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Kiều Gia Nhi Nữ - Con gái nhà họ Kiều

10. Thắng thua

Diễn viên: Trần Khôn, Tân Chỉ Lôi

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Thắng thua

11. Bộ đội Vương Bài

Diễn viên: Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du, Chung Sở Hi

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Bộ đội Vương Bài

12. Băng Vũ Hỏa

Diễn viên: Trần Hiểu, Vương Nhất Bác, Vương Kình Tùng, Lưu Dịch Quân

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Băng Vũ Hỏa

13. Tảo Hắc Phong Bạo - Crime Crackdown

Diễn viên: Tôn Hồng Lôi, Trương Nghệ Hưng, Lưu Dịch Quân, Giang Sơ Ảnh

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Tảo Hắc Phong Bạo - Crime Crackdown

14. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

Diễn viên: Lý Hiện, Xuân Hạ, Ngụy Đại Huân

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

15. Song Thám

Diễn viên: Đoạn Dịch Hoành, Đại Bằng

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Song Thám

16. Hồi Lang Đình

Diễn viên: Trương Tân Thành, Đặng Gia Giai

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Hồi Lang Đình

17. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

Diễn viên: Tiêu Chiến, Dương Tử

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

18. Nhất Sinh Nhất Thế & Trường An Như Cố

Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế & Trường An Như Cố

19. Lương Ngôn Tả Ý

Diễn viên: La Vân Hi, Trình Tiêu

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Lương Ngôn Tả Ý

Trong số những bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 năm nay, bạn trông chờ bộ phim nào nhất?

Hồng Nhung