Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:25, 18/12/2017

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1237) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; khai trương Website: thongtinlietsi.gov.vn về quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó ban chỉ đạo; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) năm 2017, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Năm 2017, công tác TKQT HCLS được các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm cho công tác này trở nên toàn diện, sâu sắc, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Toàn quốc đã quy tập được 2.368 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước là 1.156, ở Lào 338, Campuchia 874, đạt gần 95% chỉ tiêu đề ra.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tiễn, Ban Chỉ đạo 1237 đề ra mục tiêu cho năm 2018, trong đó tập trung hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Triển khai lập bản đồ TKQT HCLS trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. TKQT khoảng 2.000 HCLS, trong đó ở trong nước khoảng 1.200, ở nước ngoài khoảng 800.

Ấn nút khai trương website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Công tác TKQT HCLS trong năm 2017 đạt được là rất đáng khả quan; các hoạt động tuyên truyền đã phát huy được hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động TKQT HCLS. Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, triển khai thí điểm lập bản đồ TKQT HCLS; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai tích cực, bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác TKQT HCLS có nhiều cố gắng, nhất là TKQT ở địa bàn trong nước. Hợp tác quốc tế TKQT hài cốt liệt sĩ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Các chế độ chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ được thực hiện đầy đủ, kịp thời... Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân ở cả trong nước và ngoài nước, nhất là các cựu chiến binh tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia TKQT HCLS; thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin giữa Ban chỉ đạo 1237 với Hội cựu chiến binh Việt Nam. Các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ TKQT HCLS trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2018. Tập trung mọi nỗ lực, tổ chức tìm kiếm có hiệu quả, nhất là các địa phương còn nhiều HCLS, mộ liệt sĩ tập thể, mộ liệt sĩ đã rõ thông tin; kết hợp chặt chẽ giữa công tác rà phá bom, mìn, vật cản nổ với công tác TKQT HCLS. Kết hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia và các cấp chính quyền của bạn để làm tốt công tác kết luận địa bàn, từng bước hoàn thành việc TKQT HCLS ở từng tỉnh, từng quân khu của bạn.

Để nâng cao hiệu quả công tác TKQT HCLS, Ban chỉ đạo 1237 đã chính thức khai trương website: thongtinlietsi.gov.vn về quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Website do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG