Ông Trần Việt Trường tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Xã hội - Ngày đăng : 13:10, 25/06/2021

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 25/6, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp này các đại biểu sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt hơn 98%.

Ông Trần Việt Trường tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - 1

Ông Trần Việt Trường.

4 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 cùng tái đắc cử gồm có các ông: Dương Tấn Hiển, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Ngọc Hè và Nguyễn Thực Hiện.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HÐND Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt 100%.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt 100%.

Ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt hơn 98%.

THANH TIẾN

THANH TIẾN