Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:27, 26/05/2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 773/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thay bà Nguyễn Thị Hà.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmlà tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; giúpThủ tướng Chính phủ chỉ đạoxây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tácphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm còn có nhiệm vụ giúpThủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tácphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, Ủy ban chỉ đạo các bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; giúpThủ tướng Chính phủchỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tổng hợp và định kỳ báo cáoThủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tácphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

TTXVN/Báo Tin tức