Pha đánh lái thần thánh của tài xế xe tải, cứu được 2 mạng người

Soi xe - Ngày đăng : 12:22, 17/08/2020

Việt BáoSau cú đánh lái suýt lật xe, tài xế xe tải đã tránh được vụ tại nạn thảm khốc.

Đào Khải ( MXH)