Điều gì xảy ra nếu con người lọt vào hố đen

Thiên nhiên kỳ thú - Ngày đăng : 09:06, 12/05/2020

Hố đen vũ trụ không phải là một điểm du lịch nổi tiếng. Bất cứ thứ gì tới gần hố đen đều bị nuốt chửng. Vậy điều gì xảy ra nếu con người du hành vào hố đen vũ trụ?