Clip: Thuốc vào cơ thể bao lâu thì tan?

Ăn ngon - Sống khỏe - Ngày đăng : 07:28, 03/11/2020

Yếu tố di truyền, tuổi tác, chế độ ăn uống, bệnh tật và khi mang thai cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý thuốc của cơ thể.